Chętnie Cię poznamy!

Nasze biuro jest we Wrocławiu, ale możemy sięz Tobą spotkać w dowolnym miejscu

Jesteśmy dostępni:

Poniedziałek – Czwartek 9:00-15:00
Piątek 9:00-12:00

Creative Boost sp. z o. o.
ul. Fabryczna 16H
54-609 Wrocław

office@creativeboost.pl

+48 791 801 238

Creative Boost Agencja Interaktywna Sp. z o.o. ul. Fabryczna 16H, 54-609 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000741533; NIP: 8943130909. Kapitał zakładowy 5 000,00 zł, wpłacony w całości.

Chcę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez administratora danych, spółkę Creative Boost Agencję interaktywną Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, numer KRS: 0000741533 w celu przedstawienia propozycji podjęcia współpracy.